Partnerské univerzity

Vďaka programu Erasmus+ sa môžeš jednoducho dostať na študijný pobyt na jednu z našich partnerských univerzít, medzi ktoré patria:

CYPRUS
• Neapolis University, Pafos / web univerzity

ČESKÁ REPUBLIKA
• Metropolitní univerzita, Praha / web univerzity
• University of Ostrava, Ostrava / web univerzity
• Mendelova univerzita, Brno / web univerzity

FRANCÚZSKO
• Université Catholique de Lille / web univerzity

HOLANDSKO
• Radbound University, Nijmegen School of Management, Nijmegen / web univerzity

LITVA
• Magnus University, Kaunas / web univerzity

MAĎARSKO
• University of Miskolc, Miskolc / web univerzity

NEMECKO
• University of Greifswald, Greifswald / web univerzity

POĽSKO
• Maria Curie-Sklodowska University, Lublin/ web univerzity
• Nicolaus Kopernicus University, Toruň / web univerzity
• University of Rzeszów, Rzeszów/ web univerzity

RUMUNSKO
• Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Bukurešť / web univerzity

TALIANSKO
• Unicollege Torino, Turín / web univerzity

TURECKO
• Afyon Kocatepe University, Afyon / web univerzity
• Ege University, Izmir / web univerzity

Erasmus+ brožúra


Erasmus+ študentská mobilita: Stáž

Okrem štúdia v zahraničí ponúka program Erasmus+ možnosť stáže pre študentov aj absolventov. Stáž je možné uskutočniť aj v období 18 mesiacov po úspešnom ukončení štúdia. Erasmus stáž musí byť potvrdená ešte počas štúdia. Pre absolvovanie takejto stáže potrebuje mať študent predbežnú individuálnu dohodu s hostiteľskou organizáciou, na ktorej takúto stáž má záujem absolvovať (takáto inštitúcia zároveň musí umožňovať absolvovanie stáže v rámci programu Erasmus+). Viac informácií o mobilitách Erasmus+ stáž: https://www.studujsff.sk/smp


Podrobné informácie o mobilitách nájdeš na:
Erasmus+ koordinátor katedry:

Mgr. Tomáš Dvorský, PhD. (tomas.dvorsky@upjs.sk)