MOŽNOSTI STÁŽÍ

Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach má uzatvorené zmluvy a realizuje spoluprácu s inštitúciami:

  • Národná rada Slovenskej republiky
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • Veľvyslanectvá Slovenskej republiky
  • Infosecurity.sk
  • GLOBSEC
  • Košický samosprávny kraj
  • Magistrát mesta Košice

STÁŽE NAŠICH ŠTUDENTOV

Ivor Kovařík
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Paríži

Jana Gregová
Danube Strategy Point, Bukurešť

Tobias Stolár
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Aténach

Kristián Petrašovič
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Daniel Belluš
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Roman Murko
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Katarína Duffeková
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Michaela Ružičková
Kancelária prezidentky SR

Tomáš Droždiak
Kancelária prezidentky SR

Kristína Turanská
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti

Tomáš Dvorský
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve

Benita Feketeová
Stála misia SR pri OSN Ženeva

Tomáš Droždiak
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve

Katarína Papugová
Národná rada Slovenskej republiky

Kristína Turanská
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Benita Feketeová
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti

Tomáš Dvorský
Institut pro politiku a společnost, Praha

Tomáš Dvorský
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Lucia Laczkó
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Benita Feketeová
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Gabriel Koscelanský
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane

Gabriela Szabariová
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane

Gabriel Koscelanský
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Gabriela Szabariová
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Matúš Béreš
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti

Matúš Béreš
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky