Bakalárske štúdium

program POLITOLÓGIA  (od 21/22: POLITICKÉ VEDY/ POLITOLÓGIA - modul TEÓRIA POLTIKY)

Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Politológia
Študijný modul: Teória politiky
Diplom v študijnom programe: Politológia
Dĺžka štúdia: 3 roky (prezenčná forma)

Oba moduly majú spoločný základ v rovnakých povinných predmetoch. Špecializácia prebieha cez odlišné povinne voliteľné predmety v jednotlivých moduloch. Viac info o predmetoch nájdeš na stránke študijného programu na https://studijne-programy.upjs.sk/program/PLb

Ukážka rozvrhu: KPKE_politologia_Bc_1 roc rozvrh

 

program MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY (od 21/22: POLITICKÉ VEDY/ POLITOLÓGIA - modul MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY)

Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Politológia
Študijný modul: Medzinárodné vzťahy
Diplom v študijnom programe: Politológia
Dĺžka štúdia: 3 roky (prezenčná forma)

Oba moduly majú spoločný základ v rovnakých povinných predmetoch. Špecializácia prebieha cez odlišné povinne voliteľné predmety v jednotlivých moduloch. Viac info o predmetoch nájdeš na stránke študijného programu na https://studijne-programy.upjs.sk/program/PLb

Ukážka rozvrhu: KPKE_politologia_Bc_1 roc rozvrh

Magisterské štúdium

POLITOLÓGIA

Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Politológia
Diplom v študijnom programe: Politológia
Dĺžka štúdia: 2 roky (prezenčná forma)

Stránka študijného programu na https://studijne-programy.upjs.sk/program/PLm

Doktorandské štúdium

POLITICKÉ VEDY

Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Politické vedy
Diplom v študijnom programe: Politické vedy
Dĺžka štúdia: 3 roky (prezenčná forma)

Stránka študijného programu na https://studijne-programy.upjs.sk/program/PLd