Bakalárske štúdium (od Akademického roka 2020/21)

POLITOLÓGIA - modul TEÓRIA POLITIKY

Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Politológia
Študijný modul: Teória politiky
Diplom v študijnom programe: Politológia
Dĺžka štúdia: 3 roky (prezenčná forma)

POLITOLÓGIA - modul MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Politológia
Študijný modul: Medzinárodné vzťahy
Diplom v študijnom programe: Politológia
Dĺžka štúdia: 3 roky (prezenčná forma)

Magisterské štúdium

POLITOLÓGIA

Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Politológia
Diplom v študijnom programe: Politológia
Dĺžka štúdia: 2 roky (prezenčná forma)

Doktorandské štúdium

POLITICKÉ VEDY

Študijný odbor: Politické vedy
Študijný program: Politické vedy
Diplom v študijnom programe: Politické vedy
Dĺžka štúdia: 3 roky (prezenčná forma)