USKUTOČNENÉ:


3.11.2022
XI. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV
HISTORICKÁ AULA REKTORÁTU UPJŠ, ŠROBÁROVA 2, KOŠICE

„AK MÁ NAŠA DEMOKRACIA NEDOSTATKY, MUSÍME PREKONÁVAŤ TIE NEDOSTATKY, ALE NIE PREKONÁVAŤ DEMOKRACIU“ - TGM

"KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA"


INFORMÁCIE:

- PROGRAM
- PLAGÁT
- POZVÁNKA
- šablóna (link 1) / šablóna (link 2)

Príspevky zasielajte do 31.12.2022 na: konf.upjs@gmail.com

Kontakt / Contact email: konf.upjs@gmail.com

 

USKUTOČNENÉ


20.5.2022, KOŠICE // MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

PRAVDOU PROTI PRAUDE

"NIE JE TO PRAVDA, ALE MOHLA BY BYŤ"