PRIPRAVUJEME:


19.5.2023 // KOŠICE // MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ŠTUDENTOV A MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV

FIREWALL DEMOKRACIE

"KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA"

INFORMÁCIE:

- PROGRAM
- PLAGÁT
- POZVÁNKA
- šablóna (link 1) / šablóna (link 2)

EN:

- PROGRAM
- POSTER
- CALL FOR APPLICATION
- KPKE_Official-template

Príspevky zasielajte do 31.7.2023 na / Articles send until 31.7.2023 to: studentskakonferencia@gmail.com

Kontakt / Contact email: studentskakonferencia@gmail.com

 

USKUTOČNENÉ:


3.11.2022
XI. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV
HISTORICKÁ AULA REKTORÁTU UPJŠ, ŠROBÁROVA 2, KOŠICE

„AK MÁ NAŠA DEMOKRACIA NEDOSTATKY, MUSÍME PREKONÁVAŤ TIE NEDOSTATKY, ALE NIE PREKONÁVAŤ DEMOKRACIU“ - TGM

"KAM KRÁČAŠ DEMOKRACIA"

INFORMÁCIE:

- PROGRAM
- PLAGÁT
- POZVÁNKA
- šablóna (link 1) / šablóna (link 2)

Príspevky zasielajte do 31.12.2022 na: konf.upjs@gmail.com

Kontakt / Contact email: konf.upjs@gmail.com