Medzi ideálom a realitou

XII. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

23. november 2023, Košice

PLAGÁT | PROGRAM | POZVÁNKA 

„Ak má naša demokracia nedostatky, musíme prekonávať tie nedostatky, ale nie prekonávať demokraciu“ – TGM

XI. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

3. november 2022, Košice

PLAGÁT | PROGRAM | POZVÁNKA


Medzi právnym štátom a bezprávím

X. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

26. november 2021, Košice (online)

PLAGÁT | PROGRAM | POZVÁNKA


1989 – 2019 / Kam kráčaš demokracia

IX. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

21.-22. november 2019, Košice

Plagát (PDF) |Program (PDF) | Prihláška – informácie (PDF) | Zásady pre publikujúcich (PDF)

Application form (PDF) | Instructions for Authors (PDF)


Kam kráčaš Európa / Kam kráčaš demokracia

VIII. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

22.-23. november 2018, Košice

Plagát (PDF) | Program (PDF) | Prihláška – informácie (PDF) | Zásady pre publikujúcich (PDF)

Application form (PDF) | Instructions for Authors (PDF)


Extrémizmus – holokaust / Osobnosti slovenskej politiky: Milan Hodža, štátnik a politik

POHĽADY NA SLOVENSKÚ POLITIKU V MINULOSTI A ODKAZ PRE SÚČASNOSŤ

Cyklus seminárov s panelovými diskusiami určený pre pedagógov základných a stredných škôl / organizátori: Ústav politických vied SAV, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry, UPJŠ v Košiciach, Štátny pedagogický ústav, Košický samosprávny kraj, Metodicko-pedagogické centrum, Sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR a Ministerstvo kultúry SR

27. september 2018, Košice

Viac 


Občianska spoločnosť / Kam kráčaš demokracia

VII. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

23.-24. november 2017, Košice

Plagát (PDF) | Program (PDF) | Fotogaléria


Kríza parlamentarizmu? / Kam kráčaš demokracia

VI. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

Plagát (PDF) |  Program (PDF) | Fotogaléria

24. – 25. november 2016, Košice


200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra / Kam kráčaš demokracia

V. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

Plagát (PDF) |  Program (PDF) |  Pozvánka (PDF) | Fotogaléria

26. – 27. november 2015, Košice


Ľudské práva / Kam kráčaš demokracia

IV. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

Plagát (PDF) |  Program (PDF) | Fotogaléria

20. – 21. november 2014, Košice


Politika v kultúre, kultúra v politike / Kam kráčaš demokracia

III. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

Plagát (PDF) |  Program (PDF) | Fotogaléria

21. – 22. november 2013, Košice


Voľby 2012 / Kam kráčaš demokracia

II. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

15. – 16. november 2012, Košice


Sloboda – Rovnosť – Poriadok / Kam kráčaš demokracia

I. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV

3. – 4. november 2011, Košice