1. POLITOLÓGOV JE STÁLE MÁLO

Politici často účelovo tvrdia, že na Slovensku máme tisíce absolventov politológie. Realita je však úplne iná. V poslednom akademickom roku nastúpilo do prvého ročníka odboru politológia na Slovensku iba približne 109 študentov. Minulý rok to bolo 132. Politológiu teda každý rok vyštudujú iba desiatky absolventov.

Akademický rok: 2016/2017 (denní - 132, externí - 15); 2017/2018 (denní - 109, externí – 7. | Zdroj: Prieskum Katedry politológie FF UPJŠ

2. ZÍSKAŠ UŽITOČNÉ "SKILLS”

Politológia je podľa mnohých zbytočný odbor bez uplatnenia na trhu práce. Podľa analýzy Svetového ekonomického fóra bude medzi TOP 10 zručností v roku 2025 patriť komplexné riešenie problémov, analytické a kritické myslenie alebo kreativita. Všetky tieto schopnosti rozvíja okrem iných aj štúdium politológie.

3. ZAUJÍMAVÉ KARIÉRNE MOŽNOSTI

Vďaka spomínaným zručnostiam sa ľahšie môžeš zamestnať v rôznych oblastiach. Absolventi politológie úspešne pôsobia v európskej, celoštátnej a komunálnej politike alebo ako novinári, politickí poradcovia, analytici, marketéri ale aj v inštitúciách verejnej správy, neziskovom sektore a think-tankoch, biznise alebo službách.

4. PRAX A SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA AJ ZAHRANIČIA

Štúdium na našej katedre Ti umožní absolvovať študijné pobyty na univerzitách vo Francúzsku, Holandsku, Turecku, Litve, Poľsku alebo Česku. Máme podpísané spolupráce aj s ďalšími inštitúciami, kde môžeš získať prax, ako napríklad Národná rada Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Úrad Košického samosprávneho kraja či Magistrát mesta Košice. Naša katedra je rovnako spoluorganizátorom prestížnej medzinárodnej konferencie GLOBSEC City Talks. Študenti UPJŠ v Košiciach môžu tiež získať užitočné skúsenosti vďaka pôsobeniu v univerzitných projektoch ako časopis Univerzál alebo v Študentskom rozhlase Košice.

GLOBSEC: NATO ENGAGES - THE 2019 KOŠICE DIALOGUES | foto zdroj: globsec.org
Rektorát UPJŠ | foto zdroj: kosicednes.sk

5. KATEDRA POLITOLÓGIE FF UPJŠ V KOŠICIACH JE VÝBORNÁ VOĽBA

Naša katedra sídli v príjemnom modernom areáli priamo v centre Košíc. Stačí Ti 5 minút chôdze a medzi prednáškami si môžeš vychutnať kávu rovno pod Dómom sv. Alžbety. Náš campus ponúka nové priestory, modernú jedáleň, knižnicu aj kaviareň. Štúdium na FF UPJŠ v Košiciach Ti vďaka certifikovaným interdisciplinárnym kurzom dáva možnosť získať vzdelanie a certifikáty aj v mnohých ďalších oblastiach ako cudzie jazyky, právo alebo IT. A čo je dôležité, štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ti ponúka vzdelanie rešpektovanej a tradičnej univerzity, ktorá patrí medzi najkvalitnejšie na Slovenku.