ALUMNI KLUB

Klub absolventov a priateľov katedry

Milé/milí absolventky/absolventi, priateľky/priatelia katedry,

na Katedre politológie (KPKE) Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, sme sa vždy usilovali udržiavať dobré vzťahy nielen so študentkami/študentami ale aj s absolventkami/absolventmi, ktoré/ktorí šíria dobré meno KPKE. Rovnako si však vážime i všetkých, ktorí možno na našej katedre neštudovali, no i napriek tomu nám pomáhajú pri propagácii a zlepšovaní činnosti KPKE.

Rozhodli sme sa, ako prejav vďaky, a v záujme udržania kontaktov v dnešnom „rozlietanom“ svete, založiť Alumni klub KPKE, ktorého hlavným poslaním bude združovať všetkých, ktorým záleží na šírení dobrého mena KPKE a jej rozvoji.
Boli by sme radi, keby ste prijali pozvanie do Alumni klubu KPKE a stali sa jeho členom/členkou.

Zapojením sa získate:

    • účasť na výročných stretnutiach Alumni klubu
    • informácie o podujatiach organizovaných KPKE a OZ Res Publica
    • prístup ku knižnici KPKE
    • prednostné zaradenie na zoznam účastníkov akcií KPKE a OZ Res Publica
    • networking

Ak Vás táto myšlienka zaujala a chceli by ste sa pripojiť k nášmu Alumni klubu, vyplňte, prosím, formulár a následne Vás budeme kontaktovať.

Ďakujeme.

S pozdravom
tím KPKE