OZ RES PUBLICA

 

Občianske združenie Res Publica vzniklo k 1.1.2011 s myšlienkou spolupracovať s Katedrou politológie FF UPJŠ v Košiciach v oblasti rozvoja občianskej spoločnosti a skvalitňovania študentského života na UPJŠ prostredníctvom organizovania vzdelávacích aktivít, diskusií s osobnosťami politického a verejného života, workshopov či podpory publikačnej a pedagogickej činnosti.

ozrespublica.sk