E-mail: gestok@gmail.com

Web: osobná webstránka (portál UPJŠ)

Číslo miestnosti: 230

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Politická geografia
  • Komparatívna politológia
  • Európska integrácia
  • Aktuálne otázky medzinárodnej politiky
  • Regionálne integračné procesy
  • Európske integračné procesy
  • Geopolitika
  • Medzinárodné ekonomické vzťahy
  • Geokonfliktológia

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Európske integračné procesy