E-mail: alexander.onufrak@upjs.sk

Web: osobná webstránka (portál UPJŠ)

Číslo miestnosti: 224

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

 • Základy sociológie/Sociológia
 • Všeobecná sociológia
 • Politická sociológia
 • Politické ideológie
 • Politologické aspekty verejnej mienky
 • Demografia
 • Základy ekonómie/Všeobecné ekonomické teórie
 • Sociológia deti a mládeže
 • Sociálny a politický kontext výchovy a vzdelávania

Vedecko-výskumné zameranie:

 • (Politická) sociológia
 • Politické ideológie
 • Voľby a volebná problematika
 • Medzinárodná migrácia a integrácia migrantov
 • Rusíni