História

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už viac ako dekádu spájala ľudí so záujmom o politické i spoločenské dianie vo svete, tých, ktorým nie je ľahostajný osud sveta v ktorom žijú, ľudí, ktorým nie je cudzie kritické myslenie či kultivovaná diskusia.

KPKE bola zriadená Akademickým senátom Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach už v novembri 2009. Prvé vedomosti však začala študentom a študentkám odovzdávať v septembri v roku 2010. Za desať rokov ich, vedomostne i ľudsky, obohatila niekoľko stoviek a vyslala do sveta odborníkov a odborníčky, ktorí sa uplatnili v mnohých oblastiach - od médií, cez najvyššie štátne i medzinárodné inštitúcie, samosprávy, až po mimovládne organizácie.

V súčasnosti sídli KPKE na Moyzesovej ulici, v modernom univerzitnom areáli, v budove nesúcej meno antického filozofa Platóna. Predtým však sídlila sj v priestoroch Lekárskej fakulty na Triede SNP a neskôr i v škole na Petzvalovej ulici.

Výrazným krokom k zvýšeniu prestíže katedry ako vedecko-pedagogického pracoviska bolo započaltie podujatia Košické politologické dialógy. Vedecké konferencie, na ktorých sa už roky stretávajú odborníci z oblasti politických vied, a to nielen zo Slovenska, ale i zo zahraničia, aby sa podelili o najnovšie, ale aj staršie poznatky a prediskutovali Kam kráča demokracia? Už od roku 2011 sa na jar stretávajú na Medzinárodnej vedeckej konferencii študentov a mladých vedeckých pracovníkov, doktorandi, doktorandky, mladí/é vedeckí/é pracovníci/pracovníčky, aby zdieľali svoje pohľady na rozmanité témy.

Katedra politológie však nežije len bohatým vedeckým, ale i spoločenským životom. Dôkazom je nespočet besied, debát a iných aktivít, z ktorých mnohé majú na katedre dlhoročnú tradíciu. Katedru navštívili osobnosti politického, vedeckého, ale i verejného života ako takého, a to nielen osobnosti zo Slovenska, ale i zo zahraničia. Na akademickej pôde KPKE privítala mnoho aktívnych i bývalých politikov a političiek z rôznych úrovní politiky - od komunálnej, cez parlamentnú, až po európsku. So študentmi a študentkami o mnohých aktuálnych témach debatovali a o svoje skúsenosti sa podelili napríklad Radoslav Procházka, Richard Sulík, Robert Fico, Martin Poliačik, Jozef Kollár, Miroslav Lajčák, Pavol Demeš, Richard Raši, Milan Kňažko, Béla Bugár, Lucia Žitňanská, Brigita Schmögnerová, Igor Matovič, Eduard Kukan, Dušan Čaplovič, Andrej Danko, Mikuláš Dzurinda, Ján Figeľ a ďalší. Okrem politikov sa na pôde KPKE ocitli aj akademici a akademičky a ďalšie osobnosti z mnohých oblastí. Za všetkých možno spomenúť profesora Vladimíra Baara z univerzity v Ostrave, profesorku Myroslavu Lendel, prorektorku Užhorodskej univerzity, riaditeľa Transparency International Slovensko Gabriela Šípoša či novinára Filipa Struhárika. Katedra hostila aj Luciu Kleštincovú, poradkyňu riaditeľa v Európskej komisii na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh, či Petra Köllesa zo Slovak Security Policy Institute.

Pri predstavení katedry nemožno nespomenúť Politologické ražniči, ktoré je akýmsi neoficiálnym otvorením zimného semestra už od roku 2011, a ponúka možnosť na neformálnejšie stretnutia a diskusie medzi vyučujúcimi a študentstvom. Podobne, letný semester pedagogické a študentské osadenstvo katedry zvykne otvárať na Politologickom bowlingu, kde si študenti a študentky môžu zmerať svoje sily v tomto športe s tými, ktorí zvyčajne merajú ich vedomosti na skúškach.

Významným prostriedkom prepojenia teórie a praxe je tzv. Politilogický trip. Počas neho naši študenti a študentky mali možnosť navštíviť nielen hlavné mesto Slovenska, Bratislavu, ale aj viaceré mestá v zahraničí, medzi inými Prahu, Budapešť a Užhorod, no navštívili i Brusel a Luxemburg.

Politologickej obci v Košiciach nie je cudzia ani filantropia, čo dokazuje aj Politologická kvapka krvi, a v posledných rokoch aj zapojenie do projektu Giving Tuesday, v rámci ktorého venujú svoje finančné prostriedky a čas na dobrý účel.

Napokon je tu politologický ples, stretnutie politológie a noblesy, dobrého jedla a zábavy, ktoré s vervou už roky organizujú študenti a študentky tretieho ročníka. Je to ďalší priestor na utužovanie vzťahov ako medzi študujúcimi a vyučujúcimi, tak aj medzi študentmi samotnými.

Katedra si za desať rokov svojej existencie vybudovala meno aj medzi zástupcami médií, ktorí sa na jej členov a členky s dôverou obracajú za účelom získania informácií. Vyjadrenia odborníkov a odborníčok z KPKE k rôznym témam teda možno často zachytiť či už v rozličných internetových, printových, ale aj audiovizuálnych médiách. Mediálnu aktivitu katedry postrehol aj rektor UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., ktorý ju 18. septembra 2019, pri príležitosti osláv 60. výročia založenia UPJŠ, odmenil Cenou rektora za mediálny čin roka.