ЯКІ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ПОЛІТОЛОГІЇ (КПКЕ)?

У KPKE можна вступити на програму “Політологія” з модулем “Міжнародні відносини” або “Теорія політики”.

ЧИ МОЖУ Я ВИВЧАТИ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ В KPKE?

У КПКЕ можна вступити на програму “Політологія” з модулем “Міжнародні відносини” і, таким чином, спеціалізуватися в галузі міжнародних відносин через політологію.

ЯКИЙ ДИПЛОМ Я ОТРИМАЮ ПІСЛЯ УСПІШНОГО ЗАВЕРШЕННЯ НАВЧАННЯ НА KPKE?

На KPKE ви отримаєте ступінь з освітньої програми “Політологія” з додатком до диплому, в якому буде вказаний вибраний модуль та пройдені предмети.

ЧИ Є У МЕНЕ ЧІТКО ВИЗНАЧЕНА ПРОГРАМА, ЯКУ Я МАЮ ВИВЧАТИ?

Обидва модулі мають спільну основу з тих самих обов’язкових предметів. Спеціалізація відбувається через різні обов’язкові вибіркові предмети в кожному модулі. Більше інформації про предмети можна знайти за цим посиланням.

У ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ ПРОГРАМОЮ “МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ” ТА ПРОГРАМОЮ “ПОЛІТОЛОГІЯ” З МОДУЛЕМ “МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ”?

Предметний склад і спеціалізація модуля будуть доповнені предметами з області міжнародних відносин та іноземними мовами на додаток до стандартних політологічних дисциплін. Таким чином, програма, яку ви вивчатимете, називатиметься не “Міжнародні відносини”, а “Політологія” з можливістю вибору модуля “Міжнародні відносини”. Модуль фактично є спеціалізацією політології в міжнародних відносинах. Отже, якщо вас в першу чергу цікавлять знання в галузі міжнародних відносин, то нічого принципово не змінюється. Відмінність полягає також в тому, що ви зможете продовжити навчання в тому ж форматі на магістерському рівні, тобто в спеціальності “Політологія” з модулем “Міжнародні відносини”.

ЯК ВИГЛЯДАЄ ПРОЦЕДУРА ВСТУПУ?

Студенти зараховуються відповідно до черговості, сформованої на основі балів набраних за результатами атестату про повну загальну середню освіту. (більше інформації за цим посиланням)

ЯКА МОВА НАВЧАННЯ?

Викладання предметів (крім іноземних мов) ведеться словацькою мовою. Всі семінарські роботи, тести та випускні роботи проводяться словацькою мовою.

ЯК ВИГЛЯДАЄ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ?

KPKE пропонує викладання англійської, російської, французької, німецької мов, яке забезпечує Центр мовної підготовки при UPJŠ. Всі іноземні мови є факультативними.

ЯКИЙ ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ МЕНІ ПОТРІБЕН ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРОПОНОВАНИХ ІНОЗЕМНИХ МОВ?

Для всіх іноземних мов, включаючи англійську, ви можете почати як повний початківець. Якщо студент досягає більш високого рівня, він/вона може приєднатися до курсів з вищим рівнем.

У ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ МОДУЛЕМ З ТЕОРІЇ ПОЛІТИКИ ТА МОДУЛЕМ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН?

Модуль “Теорія політики” включає курси з різних галузей, пропонуючи широкий огляд політичних і суспільних тем, включаючи курси з теорії держави і права, соціології, філософії, економіки, політичної комунікації та міжнародних відносин. У модулі “Міжнародні відносини” ядро навчальної програми складають предмети, пов’язані з міжнародною політикою, міжнародними відносинами та інституціями, з більшим акцентом та обсягом викладання іноземних мов.

ЯКИЙ РІВЕНЬ УСПІШНОСТІ ВИПУСКНИКІВ КАФЕДРИ У ПОДАЛЬШОМУ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ?

Більш детальну відповідь на це питання дає офіційна статистика Міністерства праці, яка доступна за цим посиланням.


Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся до нас

alebo na našich sociálnych sieťach