E-mail: duboczi.p@gmail.com

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Dejiny sociálno-politického myslenia
  • Totalitarizmus verzus demokracia
  • Politická metodológia
  • Medzinárodné ekonomické vzťahy
  • Tolerancia a intolerancia
  • Dejiny medzinárodných vzťahov

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Teória a prax otvorenej spoločnosti