E-mail: patrik.furik@student.upjs.sk

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Politické inštitúcie
  • Totalitaritarizmus verzus demokracia
  • Teória a prax diplomacie   
  • Bezpečnostná politika štátu  
  • Medzinárodná politika

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Národný populizmus ako determinant medzinárodného systému