E-mail: michaela.ruzickova@student.upjs.sk

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Základy politickej komunikácie
  • Politické inštitúcie
  • Regionálne integračné procesy
  • Teória demokracie
  • Politický marketing

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Environmentálne faktory v geopolitike