E-mail: 

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Politický systém Slovenskej republiky
  • Menšinová politika na Slovensku
  • Menšinová politika v európskych krajinách
  • Voľby a volebná problematika

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Volebné právo