E-mail: 

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

Vedecko-výskumné zameranie: