E-mail: laczko.lucia@gmail.com

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety

  • Politické inštitúcie
  • Národná a občianska identita I., II.
  • Aktuálne otázky medzinárodnej politiky

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Teória a prax otvorenej spoločnosti