E-mail: katrin.lorincova@gmail.com

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Verejná správa
  • Základy politológie
  • Komparatívna politológia

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Kríza parlamentarizmu? (slovenská ponovembrová skúsenosť)