E-mail: davidgajdoscik@gmail.com

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Národná a občianska identita 
  • Politický systém Slovenskej republiky  
  • Medzinárodné ekonomické vzťahy
  • Základy vedeckej práce
  • Politický marketing
  • Medzinárodná politika

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Dezinformácie a propaganda ako bezpečnostná hrozba SR v predvolebných obdobiach (Dezinformácie, propaganda, fake news, hoaxy, sociálne siete, bezpečnostná politika EU, bezpečnostná politika SR, verejná mienka, voľby, predvolebné preferencie, Ruská federácia, USA)