E-mail: barbora.linhartova1994@gmail.com

Číslo miestnosti:
231

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Voľby a volebná problematika
  • Geopolitika
  • Geokonfliktológia
  • Základy vedeckej práce
  • Úvod do štúdia medzinárodnej politiky

Vedecko-výskumné zameranie:

  • Geopolitika Číny