E-mail: tomas.koziak@fulbrightmail.org

Web: osobná webstránka

Web: osobná webstránka (portál UPJŠ)

Číslo miestnosti:
224

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Úvod do medzinárodnej politiky
  • Medzinárodná politika
  • Dejiny medzinárodných vzťahov
  • Základy vedeckej práce
  • Teória a prax diplomacie
  • Európska integrácia
  • Intro to Comparative Government
  • European Politics and History since 1945

Vedeckovýskumné a odborné zameranie:

  • Dejiny európskej integrácie
  • Teórie medzinárodnej politiky