e-mail: daniel.dobias@upjs.sk

Web: osobná webstránka (portál UPJŠ)

Číslo miestnosti:
232

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

  • Dejiny sociálno – politického myslenia
  • Politická filozofia
  • Ochrana ľudských práv a základných slobôd
  • Teória otvorenej spoločnosti
  • Pluralita ako hodnota postmoderny
  • Politická metodológia

Vedeckovýskumné a odborné zameranie: 

  • Dejiny politického myslenia
  • Teória politiky
  • Teória otvorenej spoločnosti
  • Ochrana ľudských práv a slobôd