E-mail: jana.sutajova@upjs.sk

Web: osobná webstránka (portál UPJŠ)

Číslo miestnosti:
224

Pedagogické zameranie – doteraz vyučované predmety:

 • Dejiny verejnej správy na Slovensku
 • Dejiny verejnej správy v európskych krajinách
 • Verejná správa
 • Dejiny a teórie politických systémov v rokoch 1945 – 1989
 • Politické strany na Slovensku po roku 1918
 • Politický systém SR
 • Verejná politika
 • Menšinová politika v EÚ

Vedecko-výskumné zameranie:

 • Národnostná problematika na Slovensku v 20. storočí až po súčasnosť
 • Dejiny verejnej správy
 • Verejná správa