PREDSEDNÍCTVO

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc. (vedúca KPKE)

(zamestnanec / zamestnankyňa Katedry) –

Mgr. Renáta Dulinová Bzdilová, PhD. (predsedníčka OZ Res Publica)

(člen / členka OZ Res Publica) –

(absolvent / absolventka Katedry) –

(absolvent / absolventka Katedry) –

(priateľ / priateľka Katedry) –